Coralli 1964


61 Kjell Svensson
62 Rickard Fagerlund
63 Arne Loong
64 Stig Carlsson
65 Lars Hägg
66 Olle Stenar
67 Einar Granath
68 Leif Andersson
69 Hans Söderström
70 Kalle Lilja
71 Sören Määttä
72 Sven Byström
73 Hans Karlsson
74 Stig-Göran Johansson
75 Jan Allinger